Ik breng verbinding tot stand tussen klant en organisatie, tussen strategie/beleid en klantcontacten. In de overtuiging en de ervaring dat een betere aansluiting leidt tot enerzijds meer tevreden klanten en medewerkers en anderzijds tot effectieve en efficiente organisaties.

Pragmatisch  –  Gestructureerd  –  Met duidelijke doelstellingen  –  Gericht op beweging
Senior managementposities met duidelijke klantfocus, gericht op beweging en ontwikkeling

Service management  –  Bedrijfsvoering  –  Dienstverlening  –  Strategie en innovatie

 


Advies, ontwikkeling en implementatie op het gebied van klantgericht organiseren

Klant centraal in dienstverlening, organiseren van werken vanuit klantperspectief

Realiseren van verbinding tussen klant en organisatie of afdeling

Ontwikkeling van interne organisatie onderdelen van ‘buiten naar binnen’

Professionaliseren dienst- en serviceverlening

Realiseren van aansluiting tussen afdelingen beleid/strategie en service/ klantcontacten

 


Naast het werken in opdracht ontwikkel ik onder de vlag van ClientCompany klantgerichte dienstverlening zoals de Klantgerichtheidsscan en ZorgKanteling.
Met de Klantgerichtheidsscan krijgen organisaties of afdelingen inzicht in de mate van klantgerichtheid en worden kansen zichtbaar voor verbetering.
Vanuit de gedachte dat klantgerichte zorg niet automatisch leidt tot een klantgerichte zorg organisatie is in 2016 ZorgKanteling tot stand gekomen. ZorgKanteling helpt organisaties om de interne bedrijfsvoering op een klantgerichte wijze te ontwikkelen en in te richten.